Видео ларингоскоп

производи

Видео ларингоскоп

  • Видео ларингоскоп за анестезија

    Видео ларингоскоп за анестезија

    Видео ларингоскопите се ларингоскопи кои користат видео екран за прикажување на погледот на епиглотисот и душникот на дисплејот за полесна интубација на пациентот.Тие често се користат како алатка од прва линија во очекуваната тешка ларингоскопија или во обиди да се спасат тешки (и неуспешни) директни ларингоскопски интубации.