Комплет за централен венски катетер за еднократна употреба

производи

Комплет за централен венски катетер за еднократна употреба

  • Комплет за централен венски катетер за еднократна употреба

    Комплет за централен венски катетер за еднократна употреба

    Централен венски катетер (CVC), исто така познат како централна линија, централна венска линија или централен венски пристапен катетер, е катетер поставен во голема вена.Катетрите може да се постават во вените на вратот (внатрешна југуларна вена), градниот кош (субклавијална вена или аксиларна вена), препоните (феморална вена) или преку вените на рацете (исто така познат како PICC линија или периферно вметнати централни катетри) .