Трансдуцер за притисок за еднократна употреба

производи

Трансдуцер за притисок за еднократна употреба

  • Трансдуцер за притисок за еднократна употреба

    Трансдуцер за притисок за еднократна употреба

    Трансдуцерот на притисок за еднократна употреба е за континуирано мерење на физиолошки притисок и одредување на други важни хемодинамски параметри.Хисерн DPT може да обезбеди точни и сигурни мерења на крвниот притисок на артерискиот и венскиот за време на операциите на срцева интервенција.