Бактериски и вирусен филтер за еднократна употреба

производи

Бактериски и вирусен филтер за еднократна употреба

  • Бактериски и вирусен филтер за еднократна употреба

    Бактериски и вирусен филтер за еднократна употреба

    Бактериски и вирусен филтер за еднократна употреба се користи за бактерии, филтрација на честички во машина за дишење и машина за анестезија и за зголемување на степенот на влага на гас, исто така може да биде опремен со машина за пулмонална функција за филтрирање на спреј со бактериски од пациентот.